0 GIỎ HÀNG
CỦA BẠN
Giỏ hàng đã đặt
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tổng tiền: 0 ₫ Xem giỏ hàng

Flamingo Pharmaceuticals Limited

15 sản phẩm

Flamipio
Flamipio
(1)
Liên hệ
Siloflam 50
Siloflam 50
(2)
95.000₫
Rabeto-40
Rabeto-40
(2)
940.000₫
Siloflam 100mg
Siloflam 100mg
(3)
120.000₫
Amiodarone 200mg Flamingo
Amiodarone 200mg Flamingo
(2)
Liên hệ
Loral 10mg
Loral 10mg
(2)
30.000₫
Subsyde-CR
Subsyde-CR
(2)
Liên hệ
Cimetidine 200mg Flamingo
Cimetidine 200mg Flamingo
(2)
Liên hệ
Amlocard 5
Amlocard 5
(2)
60.000₫
Flamidipin
Flamidipin
(2)
Liên hệ
Flamotax 1
Flamotax 1
(2)
Liên hệ
Cefoflam 200
Cefoflam 200
(2)
Liên hệ
12 1/2
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

1900 888 633