0 GIỎ
HÀNG
Giỏ hàng đã đặt
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tổng tiền: 0 ₫ Xem giỏ hàng

AstraZeneca

31 sản phẩm

Xigduo XR 10mg/1000mg
Xigduo XR 10mg/1000mg
(2)
660.000₫
Tagrisso 80mg
Tagrisso 80mg
(2)
Liên hệ
Nexium Mups 20mg
Nexium Mups 20mg
(2)
308.000₫
Imdur 60mg
Imdur 60mg
(2)
245.000₫
Onglyza 2.5mg
Onglyza 2.5mg
(2)
Liên hệ
Onglyza 5mg
Onglyza 5mg
(1)
521.000₫
Komboglyze XR 5mg/500mg
Komboglyze XR 5mg/500mg
(2)
310.000₫
Bricanyl 0.5mg/ml
Bricanyl 0.5mg/ml
(2)
85.000₫
Bricanyl Expectorant
Bricanyl Expectorant
(2)
95.000₫
Pulmicort Respules 500mcg/2ml
Pulmicort Respules 500mcg/2ml
(2)
300.000₫
Symbicort Turbuhaler 120 Doses
Symbicort Turbuhaler 120 Doses
(2)
520.000₫
Nexium Mups 40mg
Nexium Mups 40mg
(2)
350.000₫
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

1900 888 633