Tư Vấn Sức Khỏe Trực Tuyến
Giao hàng tận nơi đơn hàng > 200.000đ

Bệnh huyết học, các thông tin phổ cập về bệnh huyết học

  1. Trang chủ
  2. Blog bệnh học
  3. Bệnh huyết học

Bệnh huyết học, các thông tin phổ cập về bệnh huyết học

Đang hiển thị 10 bài viết . Trong 25 bài viết được tìm thấy

BỆNH VON WILLEBRAND (Von-Willebrand Disease: VWD)

BỆNH VON WILLEBRAND (VonWillebrand Disease: VWD)  I ĐẠI CƯƠNG Von Willebrand là một một glycoprotein kết dính có trên bề mặt tiểu. Tin tức blog bệnh học: BỆNH VON WILLEBRAND (Von-Willebrand Disease: VWD)

HEMOPHILIA MẮC PHẢI

HEMOPHILIA MẮC PHẢI I ĐẠI CƯƠNG Hemophilia mắc phải là tình trạng chảy máu do giảm yếu tố đông máu VIII/IX do tự kháng thể. Tin tức blog bệnh học: HEMOPHILIA MẮC PHẢI

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH  I ĐẠI CƯƠNG Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch (Immune Thrombocytopenic Purpura ITP) là tình trạng. Tin tức blog bệnh học: XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH

HỘI CHỨNG EVANS

HỘI CHỨNG EVANS  I ĐẠI CƯƠNG Hội chứng Evans là bệnh tan máu tự miễn kết hợp đồng thời với giảm tiểu cầu miễn dịch II CHẨN ĐOÁN 21. Tin tức blog bệnh học: HỘI CHỨNG EVANS

TAN MÁU TỰ MIỄN

TAN MÁU TỰ MIỄN  I ĐẠI CƯƠNG Tan máu tự miễn là bệnh đời sống của hồng cầu bị rút ngắn hơn bính thường bởi sự xuất hiện. Tin tức blog bệnh học: TAN MÁU TỰ MIỄN

HỘI CHỨNG BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI - TAN MÁU URE TĂNG (TTP-HUS)

HỘI CHỨNG BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI TAN MÁU URE TĂNG (TTPHUS) I ĐẠI CƯƠNG TTP (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Ban xuất huyết giảm tiểu. Tin tức blog bệnh học: HỘI CHỨNG BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI - TAN MÁU URE TĂNG (TTP-HUS)

HỘI CHỨNG THỰC BÀO TẾ BÀO MÁU

HỘI CHỨNG THỰC BÀO TẾ BÀO MÁU Hội chứng thực bào máu (Hemophagocytic lymphohistiocytosisHLH) là một nhóm bệnh do tăng. Tin tức blog bệnh học: HỘI CHỨNG THỰC BÀO TẾ BÀO MÁU

HỘI CHỨNG ANTIPHOSPHOLIPID

HỘI CHỨNG ANTIPHOSPHOLIPID I ĐẠI CƯƠNG Hội chứng Antiphospholipid (Antiphospholipid syndrome   APS) là  một  hội chứng có biểu hiện. Tin tức blog bệnh học: HỘI CHỨNG ANTIPHOSPHOLIPID

ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH

ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH (Disseminated Intravascular Coagulation: DIC)  I ĐẠI CƯƠNG Khái niệm: Đông. Tin tức blog bệnh học: ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH

SUY TỦY XƯƠNG

SUY TỦY XƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG Suy tủy xương là bệnh lý tế bào gốc với đặc điểm là giảm ba dòng tế bào máu ngoại vi do sự. Tin tức blog bệnh học: SUY TỦY XƯƠNG


123