0 GIỎ
HÀNG
Giỏ hàng đã đặt
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tổng tiền: 0 ₫ Xem giỏ hàng

Cefixime

64 sản phẩm

 Fimabute 200
Fimabute 200
(1)
32.000₫
Cefixim 100-HV
Cefixim 100-HV
(2)
70.000₫
Mecefix-B.E 50mg
Mecefix-B.E 50mg
(2)
90.000₫
Mecefix-B.E 75mg
Mecefix-B.E 75mg
(2)
Liên hệ
Crocin Kid-100
Crocin Kid-100
(1)
175.000₫
Thuốc GEOF-Cefixime 100
GEOF-Cefixime 100
(2)
Liên hệ
Thuốc Fimabute 100mg (vien)
Fimabute 100mg (vien)
(2)
Liên hệ
Thuốc Augoken 200mg
Augoken 200mg
(2)
Liên hệ
Thuốc Pentafex 200mg
Pentafex 200mg
(2)
Liên hệ
Thuốc Afix 100mg/5ml
Afix 100mg/5ml
(2)
Liên hệ
Thuốc Hwafix 100mg
Hwafix 100mg
(2)
Liên hệ
Thuốc Santifex 100mg
Santifex Sac.100mg
(2)
Liên hệ
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

1900 888 633