Tư Vấn Sức Khỏe Trực Tuyến
Giao hàng tận nơi đơn hàng > 200.000đ

Bệnh huyết học, các thông tin phổ cập về bệnh huyết học - AnHuy

  1. Trang chủ
  2. Blog bệnh học
  3. Bệnh huyết học

Bệnh huyết học, các thông tin phổ cập về bệnh huyết học

Đang hiển thị 20 bài viết . Trong 25 bài viết được tìm thấy

BỆNH VON WILLEBRAND (Von-Willebrand Disease: VWD)

BỆNH VON WILLEBRAND (VonWillebrand Disease: VWD)  I ĐẠI CƯƠNG Von Willebrand là một một glycoprotein kết dính có trên bề mặt tiểu

HEMOPHILIA MẮC PHẢI

HEMOPHILIA MẮC PHẢI I ĐẠI CƯƠNG Hemophilia mắc phải là tình trạng chảy máu do giảm yếu tố đông máu VIII/IX do tự kháng thể

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH

XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH  I ĐẠI CƯƠNG Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch (Immune Thrombocytopenic Purpura ITP) là tình trạng

HỘI CHỨNG EVANS

HỘI CHỨNG EVANS  I ĐẠI CƯƠNG Hội chứng Evans là bệnh tan máu tự miễn kết hợp đồng thời với giảm tiểu cầu miễn dịch II CHẨN ĐOÁN 21

TAN MÁU TỰ MIỄN

TAN MÁU TỰ MIỄN  I ĐẠI CƯƠNG Tan máu tự miễn là bệnh đời sống của hồng cầu bị rút ngắn hơn bính thường bởi sự xuất hiện

HỘI CHỨNG BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI - TAN MÁU URE TĂNG (TTP-HUS)

HỘI CHỨNG BAN XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU HUYẾT KHỐI TAN MÁU URE TĂNG (TTPHUS) I ĐẠI CƯƠNG TTP (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Ban xuất huyết giảm tiểu

HỘI CHỨNG THỰC BÀO TẾ BÀO MÁU

HỘI CHỨNG THỰC BÀO TẾ BÀO MÁU Hội chứng thực bào máu (Hemophagocytic lymphohistiocytosisHLH) là một nhóm bệnh do tăng

HỘI CHỨNG ANTIPHOSPHOLIPID

HỘI CHỨNG ANTIPHOSPHOLIPID I ĐẠI CƯƠNG Hội chứng Antiphospholipid (Antiphospholipid syndrome   APS) là  một  hội chứng có biểu hiện

ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH

ĐÔNG MÁU RẢI RÁC TRONG LÒNG MẠCH (Disseminated Intravascular Coagulation: DIC)  I ĐẠI CƯƠNG Khái niệm: Đông

SUY TỦY XƯƠNG

SUY TỦY XƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG Suy tủy xương là bệnh lý tế bào gốc với đặc điểm là giảm ba dòng tế bào máu ngoại vi do sự

LƠ XÊ MI KINH DÒNG HẠT MONO

LƠ XÊ MI KINH DÒNG HẠT MONO I ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi kinh dòng hạt mono (Chronic MyeloMonocytic Leukemia CMML) là một bệnh ung thư

HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY

HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY I ĐẠI CƯƠNG Hội chứng rối loạn sinh tủy (Myelodysplastic Syndrome MDS) là một nhóm các bệnh lý sinh máu

U PLASMO ĐƠN ĐỘC

U PLASMO ĐƠN ĐỘC I ĐẠI CƯƠNG U plasmo đơn độc (solitary plasmacytoma: SP) là bệnh tăng sinh đơn dòng tế bào plasmo ngoài tủy Bao gồm:

BỆNH LƠ XÊ MI TẾ BÀO DÒNG PLASMO

BỆNH LƠ XÊ MI TẾ BÀO DÒNG PLASMO I ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi tế bào dòng plasmo (plasma cell leukemia PCL) là bệnh  tăng

LƠ XÊ MI TẾ BÀO TÓC

LƠ XÊ MI TẾ BÀO TÓC I ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi tế bào tóc (Hairy Cell Leukemia HCL) là một bệnh ác tính của tế

LƠ XÊ MI KINH DÒNG LYMPHO

LƠ XÊ MI KINH DÒNG LYMPHO I ĐẠI CƯƠNG Lơ xê mi kinh dòng lympho (Chronic Lymphocytic Leukemia CLL) là bệnh lý tăng sinh

U LYMPHO KHÔNG HODGKIN

U LYMPHO KHÔNG HODGKIN I ĐẠI CƯƠNG U lympho không Hodgkin là nhóm bệnh của tổ chức lympho Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi phổ biến từ 4555 tuổi hiếm

U LYMPHO HODGKIN

U LYMPHO HODGKIN I ĐẠI CƯƠNG U lympho Hodgkin là nhóm bệnh ác tính của tổ chức lympho Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi chủ yếu là trước 30

WALDENSTROM

WALDENSTROM I ĐẠI CƯƠNG Bệnh Waldenstrom (Waldenstrom’s macroglobulinemia bệnh tăng globulin đại phân tử) là bệnh lý dòng tế

ĐA U TUỶ XƯƠNG

ĐA U TUỶ XƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG Đa u tủy xương (Multiple Myeloma: MM) là một bệnh ung thư huyết học đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tình tế bào


Xem Thêm